Home / Tag Archives: văn hóa úng xử người Nhật

Tag Archives: văn hóa úng xử người Nhật

Văn hoá ứng xử của người Nhật

Văn hoá ứng xử của người Nhật Mỗi một đất nước, một vùng miền lại có một giá trị văn hóa và cách thức ứng xử khác nhau. Hiểu rõ về văn hóa và cách ứng xử của một đất nước trước khi chúng ta đến với đất nước đó ...

Chi tiết

Quy tắc ứng xử ở Nhật – Đất có lề, quê có thói!

Đất có lề quê có thói,! Trước khi các bạn đi tới bất kỳ một nước nào để du lịch, sống hay học tập bạn đều tìm kiếm thông tin về văn hóa ứng xử, phong tục, tập quán, con người ở nước đó. Tại sao bạn lại làm việc ...

Chi tiết