Home / Tag Archives: tiếng nhật minano nihongo

Tag Archives: tiếng nhật minano nihongo

Bài 19 Học tiếng Nhật giáo trình Minano Nihongo

Tôi vẫn nói với các bạn rằng, việc chúng ta học bao nhiêu lượng kiến thức tiếng Nhật không quan trọng bằng cách tiếp cận như thế nào. Chào các bạn trở lại với bài học minano nihongo. Khi chúng ta tiếp cận đúng thì việc học trở nên đơn ...

Chi tiết

Tập I – bài số 1: Tôi là Tanaka (N1 は N2 です)

Tập I bài 1 だいいっ か 第1課 Cấu trúc chính: 1. N1 は N2 です Ý nghĩa: N1 là N2 2. N1 は N2 ではありません。 * Ý nghĩa: N1 không phải là N2 3. S + か Câu hỏi nghi vấn (câu hỏi Có Không) 4. N も * Ý nghĩa: ...

Chi tiết