Home / Tag Archives: tiếng nhật kaidan

Tag Archives: tiếng nhật kaidan

Phân biệt demo vs kedo でも (demo) versus けど (kedo) to mean “but”

Hôm nay admin tìm tìm thấy một bài viết này muốn chia sẻ với các bạn học tiếng nhật! Đây là câu hỏi mà admin nghĩ rằng bất kỳ một người nào học và sử dụng tiếng nhật thường xuyên đều rất confused về nó và muốn hiểu tại sao? Nếu ...

Chi tiết