Home / Tag Archives: phân biệt trợ từ

Tag Archives: phân biệt trợ từ

Phân biệt WA và GA như thế nào

 Phân biệt は và が, là 2 trợ từ mà rất nhiều người học tiếng Nhật chưa nắm rõ về cách sử dụng trong thực tế, hoặc bạn đã từng đọc tài liều nào đó phần tích về 2 trợ từ này nhưng sau đó cũng vẫn mơ hồ về ...

Chi tiết