Home / Tag Archives: nguyên tắc vàng số 1

Tag Archives: nguyên tắc vàng số 1

Nguyên tắc số 1: luôn học theo nhóm từ, không học từ đơn lẻ

Quy tắc số 1: Luôn luôn học và ôn tập nhóm từ, không phải từng từ riêng lẻ Không bao giờ học một từ riêng lẻ. Khi bạn gặp từ mới, luôn luôn nhớ viết ra nhóm từ sử dụng nó. Và khi ôn lại cũng ôn luôn nhóm từ, ...

Chi tiết