Home / Tag Archives: minano nihongo 50 bài

Tag Archives: minano nihongo 50 bài

Tập I bài 12: Tính từ và cách nói so sánh trong tiếng Nhật

Nếu bạn muốn so sánh 2 vật thể, sự vật, sự việc với nhau bạn có thể nói như thế nào? Trong tiếng việt: “Nước nhật đẹp hơn nước trung quốc” Tiếng anh: “Japan is more beautiful than China” Tiếng nhật sẽ là? Nếu bạn muốn so sánh 2 vật ...

Chi tiết

Tập I bài số 5: N (Danh từ chỉ địa điểm) へ + きます

Tập I bài số 5 Cấu trúc chính 1. N は ~月(がつ) ~日(にち)です。 (Cách nói ngày tháng) 2.                                                                 ...

Chi tiết