Home / Tag Archives: manner của người Nhật

Tag Archives: manner của người Nhật

Quy tắc ứng xử ở Nhật – Đất có lề, quê có thói!

Đất có lề quê có thói,! Trước khi các bạn đi tới bất kỳ một nước nào để du lịch, sống hay học tập bạn đều tìm kiếm thông tin về văn hóa ứng xử, phong tục, tập quán, con người ở nước đó. Tại sao bạn lại làm việc ...

Chi tiết