Home / Tag Archives: làm thêm arubaito\

Tag Archives: làm thêm arubaito\

Ngỡ ngàng với lương làm thêm của du học sinh tại Nhật

Sinh viên đi làm thêm là một khái niệm quen thuộc với không chỉ sinh viên trong nước mà cả các du học sinh. Có nhiều lý do sinh viên đi làm thêm, nhưng chủ yếu là vi muốn kiếm thêm tiền để có thể tự chi trả cho khác ...

Chi tiết