Home / Tag Archives: kĩ năng phỏng vấn

Tag Archives: kĩ năng phỏng vấn

Phần 1: Tác phong – Tư thế – Lễ độ

Chương I: Tác phong – Tư thế – Lễ độ Ấn tượng ban đầu chi phối rất lớn đến kế quả phỏng vấn đạt hay không Hãy tạo ấn tượng tốt đẹp đến nhà tuyển dụng bằng một hình ảnh nghiêm túc Một hình ảnh nghiệm túc sẽ chi phối ấn ...

Chi tiết