Home / Tag Archives: kết quả thi năng lực tiếng nhật

Tag Archives: kết quả thi năng lực tiếng nhật

Xem kết quả thi năng lực tiếng nhật JLPT tháng 12 năm 2018 – See JLPT result

Ngày 23/01/2019, đã có có thông báo điểm thi năng lực tiếng nhật JLPT online. Sau đây là cách tra cứu điểm thi năng lực tiếng nhật JLPT 12/2018. Bước 1: Truy cập đường link https://www.jlpt-overseas.jp/onlineresults/preinput.do Bạn sẽ lưu ý 3 thông số: 1, 2 và 3. Số 1 và ...

Chi tiết