Home / Tag Archives: kết quả jlpt

Tag Archives: kết quả jlpt

Xem kết quả thi năng lực tiếng nhật JLPT tháng 7 năm 2019

Ngày 27/08/2019, đã có có thông báo điểm thi năng lực tiếng nhật JLPT online. Sau đây là cách tra cứu điểm thi năng lực tiếng nhật JLPT 07/2019. Bước 1: Truy cập đường link https://www.jlpt-overseas.jp/onlineresults/preinput.do Bạn sẽ lưu ý 3 thông số: 1, 2 và 3. Số 1 và ...

Chi tiết