Home / Tag Archives: học tiếng nhật minano nihongo

Tag Archives: học tiếng nhật minano nihongo

Tập I bài số 6: N をV ます (Cách sử dụng động từ với trợ từ を)

Tập I, bài số 6 Cấu trúc chính 1. N をV ます (Cách sử dụng động từ với trợ từ を) 2. なにもV ません (Cách nói phủ định hoàn toàn ) 3. N1 で N2 をV ます địa điểm nào ) *Ý nghĩa: Làm ~ ở/tại N1. 5. いっしょにV ませんか ...

Chi tiết