Home / Tag Archives: giới thiệu về nguphapnhatngu.com

Tag Archives: giới thiệu về nguphapnhatngu.com

Bài viết cần phải đọc

“A journey of a thousand miles begins with a single step” “千マイルは、1ステップで始まります” “千里之行,始於足下” “The bigger WHY, the easier HOW” Tiếng Nhật DỄ hay KHÓ??? Ý tôi là bạn thường nghĩ tiếng Nhật khó. Có thật sự như vậy? Sự thật là dù bạn nói thế nào đi nữa thì tiếng nhật ...

Chi tiết