Quy tắc thứ 5 : Sử dụng những câu chuyện ngắn

0
14

Quy tắc thứ 5 : Sử dụng những câu chuyện ngắn
Đây là một cách hiệu quả để học và sử dụng tiếng Nhật một cách tự động. Hãy sử dụng những câu chuyện ngắn, bạn phải học ngữ pháp bằng cách nghe tiếng Nhật thực tế. Cách tốt nhất là nghe cùng một câu chuyện nhưng ở các thì khác nhau: quá khứ, hoàn thành, hiện tại, tương lai.

Chìa khóa để bạn có thể sử dụng tiếng nhật nhanh, phản xạ và nhớ mãi đó là học từ những câu chuyện thực tế từ người nhật. Nếu bạn chưa có cơ hội gặp trực tiếp người Nhật thì đây là một cách bắt đầu hiệu quả nhất. Thực tế là có nhiều các chiến thuật học khác nhau nhưng bạn sẽ thấy là bản chất là hoàn toàn không thay đổi.

Đây là cốt lõi

1) NGHE SÂU (deep listening) – Nghe những câu chuyện thực tế và lặp đi lặp lại tới khi bạn bật ra được những câu trong bài nghe đó

2)HỌC TRẢI NGHIỆM – Nếu bạn đã từng nghĩ rằng, bạn có 1 giá sách với đầy đủ các loại và bạn ngồi nghiên cứu nó hàng ngày và bạn cho rằng thế là đủ thì chúng ta nên suy nghĩ về một sự thay đổi trong cách nghĩ. Tất cả những người giỏi tiếng nhật Nhất đều là những người đã trải qua những câu chuyện và tình huống thực tế. Suy cho cùng bạn vẫn phải sử dụng nó trong thực tế thì tiếng nhật của bạn mới trở nên nhạy bén và phản xạ tốt.

Nếu mục đích của bạn học tiếng nhật là để giao tiếp với người Nhật thì hãy học từ người bản ngữ.

Hãy bắt đầu từ cái đích của bạn, đó là cách nhanh nhật bạn cán đích!

Vậy, kết hợp tất cả những cách mà phù hợp với bạn nhưng NGHE SÂU và HỌC TRẢI NGHIỆM thì bạn không được phép bỏ qua.

Dưới đây là một video đơn giản để bạn có thể hiểu được cách mà khiến bạn học nhanh nhất là như thế nào

Video này được ghi hình bởi chị Tomoe