Phân biệt tự động từ jidoushi và tha động từ tadoushi

0
118

Tớ thích nói về hai động từ này, cả trong tiếng anh và tiếng Nhật.

1) Bài viết này nguphapnhatngu.com sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về hai loại động từ này: Tự động từ và tha động từ.

Không chỉ trong tiếng Nhật mà bất kỳ ngôn ngữ nào như trong tiếng việt và tiếng anh, đều phân biệt rõ 2 loại động từ này. Nếu bạn đã hiểu ý nghĩa của nó trong tiếng anh, thì tiếng Nhật cũng giống như vậy.

Vậy, để có thể sử động từ trong các cấu trúc một cách chính xác, chia động chính xác, bạn cần phân biệt sự khác nhau cơ bản giữa chúng như sau.

Phân loại về ngữ nghĩa:

*Tự động từ (自動詞, ji-doushi) cũng gọi là nội động từ: (tự: Tự thân, tự chủ thể) là động tự không tác động lên đối tượng khác mà là hành động tự thân của chủ thể

Ví dụ: neru: ngủ

私は10時に寝ました(watashi ha 10ji ni nemashita)

Tôi ngủ lúc 10h

*Tha động từ (他動詞, ta-doushi): (tha là khác) là động từ chịu sự tác động của chủ thể và tác động lên một đối tượng nào khác  (đi kèm với trợ từ WO)

Ví dụ: kau = mua

私は本を買いました(watashi ha hon wo kaimashita)

Tôi đã mua một cuốn sách

Tóm lại, tha động từ thì thường đi kèm với đối tượng và trợ từ WO, còn tự động từ thì không đi kèm đối tượng nào cả mà là hành động tự thân của chủ thể.

2) Cặp động từ

Thực tế trong tiếng nhật, nếu các bạn để ý, các bạn sẽ thấy rằng có nhiều động từ sẽ đi với nhau từng cặp một. Tức là cùng một nghĩa nhưng sẽ có tự động từ và ngoại động từ

Ví dụ 1:

無くなります(nakunarimasu): Mất (trong: cuốn sách bị mất – bản thân cuốn sách bị mất)

無くなします(nakunashimasu): làm mất (trong: tôi làm mất cuốn sách – Tôi là chủ thể, cuốn sách là đối tượng tác động)

Ví dụ 2:

壊れます(Kowaremasu): hỏng, tự hỏng (trong: điện thoại hỏng, bị hỏng)

壊します(Kowashimasu): làm hỏng (trong: tôi làm hỏng cái điện thoại)

Như vậy trên đây sự giải thích về sự khác biệt giữa Tự động từ và Tha động từ. Các bạn hãy nắm được sự khác nhau cơ bản đó và để ý tới nó trong quá trình học tiếng Nhật, như thế các bạn sẽ hiểu hơn.

Về cách chia động từ tiếng nhật trong các nhóm cụ thể và các động từ đặc biệt, sẽ được chia sẻ trong một bài viết khác.

Các bạn học tốt nhé,