Nguyên tắc số 1: luôn học theo nhóm từ, không học từ đơn lẻ

0
86

Quy tắc số 1: Luôn luôn học và ôn tập nhóm từ, không phải từng từ riêng lẻ

Không bao giờ học một từ riêng lẻ. Khi bạn gặp từ mới, luôn luôn nhớ viết ra nhóm từ sử dụng nó. Và khi ôn lại cũng ôn luôn nhóm từ, không ôn một từ.
Sưu tập nhóm từ: Ngữ pháp và kỹ năng nói sẽ tăng nhanh hơn 6 – 8 lần. Đừng bao giờ học một từ riêng lẻ. Đừng bao giờ viết một từ riêng lẻ vào tập vở mà hãy luôn nhớ viết cụm từ.

Ví dụ: bạn học từ

Từ đơn lẻ: かならず(必ず): Chắc chắn (certainly)

Cụm từ: ひつよう(必要): Tất yếu (essential)

Hiệu quả hơn nữa nếu bạn ghép thành câu đơn giản

必要があります:(sự việc gì đó) cần thiết. Đây là câu hoàn chỉnh và thực tế sử dụng trong giao tiếp

Như vậy, 1 câu đơn giản sẽ giúp bạn nhớ và học hiệu quả hơn rất nhiều…

6 nguyên tắc vàng kia đâu?

Bạn sẽ được nhận nó miễn phí!

Nếu bạn muốn nhận ngay bây giờ bạn có thể lấy ngay. mình sẽ gửi mail cho bạn nhé

[wysija_form id=”3″]