Home / HỌC TIẾNG NHẬT / BẮT ĐẦU HỌC TIẾNG NHẬT / Doku – Đức Tập 5- HỌc tiếng nhật qua phim nào

Doku – Đức Tập 5- HỌc tiếng nhật qua phim nào

Xem tập 5 nào,
Các bạn ghi chép các câu hay vào sổ nhé,

Bình luận
Tiếng nhật sơ cấp cho người mới bắt đầu

Bài khác

Doku – Đức Tập 4/10 -Tình bạn đẹp từ những điều giản dị ( phim truyện Nhật về Việt Nam)

Những câu nói thật đơn giản mà thú vị quá… học tiếp nào Ghi ghi ...