Doku – Đức Tập 4/10 -Tình bạn đẹp từ những điều giản dị ( phim truyện Nhật về Việt Nam)

0
51

Những câu nói thật đơn giản mà thú vị quá… học tiếp nào

Ghi ghi chép chép nhé, đừng chỉ ngồi nghe không, bạn sẽ thấy tiếng Nhật lên nhanh chóng,

Ngày nào cũng nghe khoảng 1->2h, ghi chép, bạn sẽ tự tin nói tiếng nhật chỉ trong vài tuần,

Tập hôm nay, bạn được học về tình bạn đẹp giữa Minh và Doku