Cấu trúc số 9: Về việc, đối với ~に対して….

0
590

Mỗi ngày các bạn chỉ học khoảng 3 cấu trúc thôi nhé, dành thời gian nhiều vào việc nghe.

Đừng cố gắng học thuộc cấu trúc trong lần đầu tiên, bạn có thể học đi rồi học lại

Điều quan trọng là khi bạn biết cấu trúc đó, bạn sẽ gặp nó trong hội thoại thực tế và ứng dụng nó

chỉ có như vậy tiếng nhật của bạn mới trở nên tự nhiên và phản xạ tốt

Tuy nhiên sẽ có cấu trúc mà lần đầu bạn gặp nó, bạn sẽ cảm giác hơi khó chịu vì nó mới hoàn toàn,

nếu bạn có cảm xúc như vậy thì hãy nhớ rằng học là phải lặp đi lặp lại mới giỏi, học 1 lần không thể giỏi được.

Lần một bạn chưa hiểu thì lần 2, 3 sẽ hiểu.

Cấu trúc chỉ là để trang bị và hỗ trợ, bạn phải nhớ là để nghe và nói tiếng nhật tốt thì hãy bắt đầu từ NGHE, chứ không phải là thuộc cấu trúc.

9 ~に対して(は)/~に対し/~に対しても/~に対する
意味 ~に (対象・相手を示す。)
Về việc, đối với~ ; chỉ đối tượng, đối phương
接続 [名]+に対して
① お客様に対して失礼なことを言ってはいけません。
Đối với khách hàng, cấm nói điều thất lễ.
③ いいことをした人に対し、表彰状ひょうしょうじょう
が贈られる。
Với người làm việc tốt, sẽ được tặng giấy khen.
④ 陳さんは日本の経済だけではなく日本の文化に対しても、興味を持っている。
Anh Trần không chỉ có hứng thú với kinh thế Nhật Bản mà còn cả với văn hoá Nhật nữa.
⑤ 被害者に対する補償問題を検討する。
Chúng tôi xem xét vấn đề bồi thường với người bị hại.