Cấu trúc số 7: Cùng với ~にしたがって

0
603

Mỗi ngày các bạn chỉ học khoảng 3 cấu trúc thôi nhé, dành thời gian nhiều vào việc nghe.

Đừng cố gắng học thuộc cấu trúc trong lần đầu tiên, bạn có thể học đi rồi học lại

Điều quan trọng là khi bạn biết cấu trúc đó, bạn sẽ gặp nó trong hội thoại thực tế và ứng dụng nó

chỉ có như vậy tiếng nhật của bạn mới trở nên tự nhiên và phản xạ tốt

Tuy nhiên sẽ có cấu trúc mà lần đầu bạn gặp nó, bạn sẽ cảm giác hơi khó chịu vì nó mới hoàn toàn,

nếu bạn có cảm xúc như vậy thì hãy nhớ rằng học là phải lặp đi lặp lại mới giỏi, học 1 lần không thể giỏi được.

Lần một bạn chưa hiểu thì lần 2, 3 sẽ hiểu.

Cấu trúc chỉ là để trang bị và hỗ trợ, bạn phải nhớ là để nghe và nói tiếng nhật tốt thì hãy bắt đầu từ NGHE, chứ không phải là thuộc cấu trúc.

~にしたがって/~にしたがい 従い/したがい

意味 ~と一緒に (一方の変化とともに他方も変わることを表す。 )
Cùng với ~ (Biểu thị việc cùng với sự thay đổi theo một hướng nào đó, một hướng khác cũng thay đổi)
接続 [動-辞書形]
[名] +にしたがって
① 高く登るにしたがって、見晴みは
らしがよくなった。
Khi lên cao, tầm nhìn cũng rõ hơn.
② 工業化が進むにしたがって、自然環境の破壊はかい
が広がった。
Cùng với sự tiến triển của công nghiệp hoá, sự phá hoại môi trường tự nhiên ngày càng lan rộng.
③ 電気製品の普及にしたがって、家事労働が楽になった。
Theo sự phổ cập của đồ điện máy, việc nhà cũng nhàn nhã hơn.
④ 試験が近づくにしたがい、緊張が高まる。
Khi kỳ thi càng đến gần, độ căng thẳng càng cao (càng thấy căng thẳng hơn).