Cấu trúc số 8: Biểu thị sự cùng thay đổi につれて—

0
585

Mỗi ngày các bạn chỉ học khoảng 3 cấu trúc thôi nhé, dành thời gian nhiều vào việc nghe.

Đừng cố gắng học thuộc cấu trúc trong lần đầu tiên, bạn có thể học đi rồi học lại

Điều quan trọng là khi bạn biết cấu trúc đó, bạn sẽ gặp nó trong hội thoại thực tế và ứng dụng nó

chỉ có như vậy tiếng nhật của bạn mới trở nên tự nhiên và phản xạ tốt

Tuy nhiên sẽ có cấu trúc mà lần đầu bạn gặp nó, bạn sẽ cảm giác hơi khó chịu vì nó mới hoàn toàn,

nếu bạn có cảm xúc như vậy thì hãy nhớ rằng học là phải lặp đi lặp lại mới giỏi, học 1 lần không thể giỏi được.

Lần một bạn chưa hiểu thì lần 2, 3 sẽ hiểu.

Cấu trúc chỉ là để trang bị và hỗ trợ, bạn phải nhớ là để nghe và nói tiếng nhật tốt thì hãy bắt đầu từ NGHE, chứ không phải là thuộc cấu trúc.

8 ~につれて/~につれ

意味 ~と一緒に (一方の変化とともに他方も変わることを表す。 )
Cùng với ~ (Biểu thị việc cùng với sự thay đổi theo một hướng nào đó, một hướng khác cũng thay đổi)
接続 [動-辞書形]
[名] +につれて
完全マスター 日本語能力試験 2級 文法 阮登貴
10
① 品質がよくなるにつれて、値段が高くなる。
Khi chất lượng tốt lên, giá cũng trở nên đắt.
② 時代の変化につれて、結婚の形も変わってきた。
Thời đại thay đổi, các hình thức kết hôn cũng thay đổi.
③ 年をとるにつれ、昔むかし
のことが懐なつ
かしく思い出される。
Về già, càng nhớ tiếc về ngày xưa.