Cấu trúc số 10: ~について(は)…

0
584

Mỗi ngày các bạn chỉ học khoảng 3 cấu trúc thôi nhé, dành thời gian nhiều vào việc nghe.

Đừng cố gắng học thuộc cấu trúc trong lần đầu tiên, bạn có thể học đi rồi học lại

Điều quan trọng là khi bạn biết cấu trúc đó, bạn sẽ gặp nó trong hội thoại thực tế và ứng dụng nó

chỉ có như vậy tiếng nhật của bạn mới trở nên tự nhiên và phản xạ tốt

Tuy nhiên sẽ có cấu trúc mà lần đầu bạn gặp nó, bạn sẽ cảm giác hơi khó chịu vì nó mới hoàn toàn,

nếu bạn có cảm xúc như vậy thì hãy nhớ rằng học là phải lặp đi lặp lại mới giỏi, học 1 lần không thể giỏi được.

Lần một bạn chưa hiểu thì lần 2, 3 sẽ hiểu.

Cấu trúc chỉ là để trang bị và hỗ trợ, bạn phải nhớ là để nghe và nói tiếng nhật tốt thì hãy bắt đầu từ NGHE, chứ không phải là thuộc cấu trúc.

10 ~について(は)/~につき/~についても/~についての
意味 話したり考えたりする内容を表す。
Về, liên quan đến… Biểu thị nội dung suy nghĩ, lời nói.
接続 [名]+について
① 日本の経済について研究しています。
Tôi đang nghiên cứu về kinh tế Nhật Bản.
② この病気の原因については、いくつかの説がある。
Về nguyên nhân của căn bệnh này, có một vài giả thuyết (được đưa ra).
③ 我が社の新製品につき、ご説明いたします。
Tôi xin phép trình bày về sản phẩm mới của công ty chúng tôi.
④ 日本の習慣についても、自分の国の習慣と比べながら考えてみよう。
Về tập quán của Nhật Bản, hãy thử suy nghĩ khi so sánh với tập quán của đất nước bạn.
⑤ コンピューターの使い方についての本がほしい。
Tôi muốn có cuốn sách nói về cách sử dụng máy tính.