Home / 2015 / Tháng Tám

Monthly Archives: Tháng Tám 2015

Tuần 3: Bài 3: -するつもりですDự định làm, dự định không làm một việc gì đó Bài 勉強するつもりでしたが

Về cấu trúc diễn tả kế hoạch dự định, các bạn sẽ thấy có nhiều cách thức diễn đạt khác nhau ví dụ điển hình là Cấu trúc 1: Suru yotei desu: する予定です (diễn đạt kế hoạch trong tình huống trang trọng hơn, đã được viết ra, vạch ra – Formal ...

Chi tiết