Home / 2015 / Tháng Năm (page 2)

Monthly Archives: Tháng Năm 2015

Tập I bài số 3: ここ・そこ・あそこ は N ( địa điểm ) です- Ý nghĩa: Chỗ này/đó/kia là N

Tập 1 bài số 3 Cấu trúc chính 1. ここ・そこ・あそこ は N ( địa điểm ) です * Ý nghĩa: Chỗ này/đó/kia là N 2. N (địa điểm) はここ・そこ・あそこです。 4. これ・それ・あれ は N1 のN2 です。*Ý nghĩa: Cái này/cái kia/cái đó là N2 của N1 6. N は いくらですか。*Ý nghĩa: N bao ...

Chi tiết

Phần III: Điểm nhìn của bộ phận Nhân Sự

CHƯƠNG III: ĐIỂM NHÌN CỦA BỘ PHẬN NHÂN SỰ 1.Những tố chất mà công ty tuyển dụng tìm kiếm ở ứng viên là? Những tố chất mà ứng viên cần có là những điều thông thường mà công ty nào cũng cần. Chúng tôi đề cử một vài hạng mục ...

Chi tiết

Những điều căn bản trong phỏng vấn công Ty Nhật

CHƯƠNG II: NHỮNG ĐIỀU CĂN BẢN  TRONG PHỎNG VẤN 1.Công ty muốn biết bạn là người như thế nào ! Phỏng vấn là nơi tìm kiếm những người có thể cùng nhau làm việc. Trong khoảng thời gian hạn hẹp, nhà tuyển dụng cần biết người đó có suy nghĩ như ...

Chi tiết

Phần 1: Tác phong – Tư thế – Lễ độ

Chương I: Tác phong – Tư thế – Lễ độ Ấn tượng ban đầu chi phối rất lớn đến kế quả phỏng vấn đạt hay không Hãy tạo ấn tượng tốt đẹp đến nhà tuyển dụng bằng một hình ảnh nghiêm túc Một hình ảnh nghiệm túc sẽ chi phối ấn ...

Chi tiết

Quy tắc ứng xử ở Nhật – Đất có lề, quê có thói!

Đất có lề quê có thói,! Trước khi các bạn đi tới bất kỳ một nước nào để du lịch, sống hay học tập bạn đều tìm kiếm thông tin về văn hóa ứng xử, phong tục, tập quán, con người ở nước đó. Tại sao bạn lại làm việc ...

Chi tiết

Tập I bài số 2: そうですか * Ý nghĩa: Ra vậy

Tập I bài số 2 Cấu trúc chính 1) これ/それ/あれは N です *Ý nghĩa: Cái này/cái đó/cái kia là N 2) このN/そのN/あのN *Ý nghĩa: Cái N này/đó/kia 3. N1 ですか、N2 ですか *Ý nghĩa: N1 hay là N2? 4. N1 のN2 (tiếp) *Ý nghĩa: N2 của N1 5. そうですか * Ý ...

Chi tiết

Tập I – bài số 1: Tôi là Tanaka (N1 は N2 です)

Tập I bài 1 だいいっ か 第1課 Cấu trúc chính: 1. N1 は N2 です Ý nghĩa: N1 là N2 2. N1 は N2 ではありません。 * Ý nghĩa: N1 không phải là N2 3. S + か Câu hỏi nghi vấn (câu hỏi Có Không) 4. N も * Ý nghĩa: ...

Chi tiết

Bạn đang mất tập trung! Giới thiệu Minano Nihongo (50 bài)

Khi mới bắt đầu học tiếng Nhật bạn bạn hãy chỉ tập trung để học cuốn Minano Nihongo này, tôi nói là tập trung tốt nhất, ý tôi là chỉ tập trung vào cuốn sách này. Nếu bạn thích một cuốn sách khác có nghĩa là bạn cũng chỉ tập ...

Chi tiết

Tuần 2 bài số 6 : 飲むなと言われた…Ý nghĩa: Bị nói là …, bị nhắc nhở…,, bị nổi giận…/ bị mắng ..

Tuần 2 bài số 6 : 飲むなと言われた…Ý nghĩa: Bị nói là …, bị nhắc nhở…,, bị nổi giận…/ bị mắng .. 6日目  Bài 6:食べてごらん 。。。 A; 聞いてごらん。。。。 Ý nghĩa : Thử…./ thử làm…. Biểu hiện giống với cấu trúc Vてみる Cách chia : Vてごらん *Dùng để người nói với những người dưới mình, người ...

Chi tiết

Tuần 2 bài số 6 : 飲むなと言われた…Ý nghĩa: Bị nói là …, bị nhắc nhở…,, bị nổi giận…/ bị mắng ..

Tuần 2 bài số 6 : 飲むなと言われた…Ý nghĩa: Bị nói là …, bị nhắc nhở…,, bị nổi giận…/ bị mắng .. 6日目  Bài 6:食べてごらん 。。。 A; 聞いてごらん。。。。 Ý nghĩa :   Thử…./ thử làm…. Biểu hiện giống với cấu trúc Vてみる Cách chia : Vてごらん *Dùng để người nói với những người dưới mình, người ...

Chi tiết