Hướng dẫn người mới

Học 50 bài Minano Nihongo

6 tuần học Tiếng Nhật

Bài viết mới

An brief analysis of Apology Culture in Japan

The apology culture appears in most countries around the world. The representation can be different, but the common purpose is to say sorry to someone or the people around. In some cultures, the apology word is spoken out as a redundant language whereas other cultures express the apologies with sincere ...

Chi tiết

Du học Nhật Bản khóc cho một kiếp người

Du học Nhật Bản khóc cho một kiếp người Đây là bài viết tâm huyết của anh Giang, hãy đọc nó để hiểu hơn về con đường du học tới đất nước Nhật bản. Sẽ không có đúng và sai, mà nó phản ánh những gì đang diễn ra tại đất nước Nhật và với những người đang du ...

Chi tiết